Desolva logo concept

Af en toe komt het voor dat een ontwerp wat ik maak niet direct aansluit op de wensen van de klant. Door de feedback van de klant krijg je dan weer nieuwe ideeën voor een nieuw ontwerp.

Dit logo voor Desolva was zo’n ontwerp dat niet gekozen werd, maar wel heel leuk is om te delen!

Download de boekjes: